Onze Herstelprogramma’s

ONZE GESPECIALISEERDE HERSTELPROGRAMMA’S

persoonlijk

maatwerk

resultaatgericht

burnout balansherstel

Burn-out is een verzamelnaam voor verschillende uitingen van stress. In het DSMV (diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) wordt gesproken over een Somatische Symptoom Stoornis (SSS of Triple S).

Een burn-out of Triple S kan zowel fysiek als mentaal grote impact hebben op iemands leven en functioneren.

* Wij werken met hoge intensiteit en we werken multidisciplinair.
* We werken in nauwe samenwerking met ervaren bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen
* We bieden maatwerk voor iedere werknemer
* We zijn geschoold in en hebben ervaring met de Wet verbetering Poortwachter
* Regelmatig onderling overleg; om snel te kunnen schakelen of doorverwijzen

Buro Gezondheid maakt deel uit van een Multi Disciplinair Coaching Traject (MDCT) dat is ontstaan door een nauwe samenwerking met een aantal bedrijfsartsen. Aanmelding voor dit traject vindt plaats via deze bedrijfsartsen.

energiebalans

Sneller herstel van energiebalans met onze gespecialiseerde coaching. Een veel voorkomende oorzaak voor uitval door ziekte is (tijdelijke of structurele) verstoring in de energiebalans. Medewerkers ervaren een gebrek aan (of helemaal ontbreken van) energie. Wij gaan samen met de medewerker aan de slag zodat de accu weer opgeladen wordt en de energiebalans weer hersteld wordt. We zetten daarbij in op persoonlijk leiderschap ofwel eigen regie nemen waardoor men zich weer energiek voelt en zodoende, gemotiveerd en effectiever kan werken.

vitaliteit programma

Dit programma werken wij vanuit het M.E.N.S. principe dat zich richt op 4 pijlers: Mentaal welzijn, Energiebalans Natuurkundig (fysieke) balans en Sociologisch welzijn. Want alles hangt met elkaar samen en maakt ons samen MENS.

Begeleiding van medewerkers met post-COVID klachten

Sinds de uitbraak van Corona begeleiden en ondersteunen wij intensief medewerkers die herstellen en re-integreren. Hiervoor werken wij nauw samen met diverse disciplines, waaronder bedrijfsartsen, longfysio, bedrijfs maatschappelijk werk en meer. Want ieder traject is persoonlijk en verschilt. Zowel voor werknemer als werkgever brengt ons post-Covid hersteltraject positieve resultaten.